Tel./Fax:
(+994 12) 448-17-71 (+994 18) 654-06-37

Mob.: (+994 50/55) 221-22-26

Email:

Polietilen Örtüklər

"EL-PLASTİK" MMC-də istehsal olunan Polietilen örtüklər tətbiq sahəsinə görə iki növdədir:

  • İstixana üçün Polietilen Örtüklər
  • İstidən büzülən (Şrink) Polietilen Örtüklər

 

İstixana üçün Polietilen Örtüklər

İstehsal etdiyimiz istixana üçün Polietilen örtüklər eni 90mm-dən 6,0-7,0m-dək olmaqla 12 və 24 aylıq təminatla satışa cıxarılır.

istixana-header

 

İstidən büzülən (Şrink) Polietilen Örtüklər

Qablaşdırma sahəsində geniş tətbiq olunan İstidən büzülən (Şrink) Polietilen Örtüklər müəssisəmizdə istesal edilməkdədir.

shrink-header

 

"N" markalı polietilen pərdənin (örtüyün) texniki xassələri QOST 10354-82

No Göstəricilər Norma Sınaq metodları
1 Sıxlıq, q/sm² 0,9190 ± 0,002  QOST 15139
2 Ərimə temperaturu K (ºS) 403 (130)    
3 Dartılmada axıcılıq həddi, Mpa (kq/sm²) az olmamalı  9,3 (95)   QOST 11262  
4

Dartılmada möhkəmlik, Mpa (kq/sm²) az olmamalı,

boyuna istiqamətdə eninə istiqamətdə 

16-18 (160-180)

13 -15 (130- 150)

QOST 14236 və

TŞ-nin 5.6 bəndi 

5

Qırılmada nisbi uzanma,% az olmamalı,

boyuna istiqamətdə az olmamalı,

eninə istiqamətdə

450

550

QOST 14236 və

TŞ-nin 5.6 bəndi

6 Sürtünmənin statik əmsalı normalaşdırılmır TŞ-nin 5.7.3. bəndi üzrə
7

Xüsusi səthi elektrik müqaviməti, OM,

çox olmamalıdır

5.10|14

QOST 6433.2 və

TŞ-nin 5.6 bəndi üzrə

8 0,1 mm qalınlığında inteqral işıq buraxma əmsalı, % 90 TŞ-nin 5.9. bəndi üzrə